iMunis eDeska

Věcov

Úřední deska – Detail

Eko Kom - výkaz produkce odpadů obce Věcov za 4Q-2020

Značka: OU/Odp./4Q/2020 Zveřejněno od: 28.1.2021 10:20:12 Zveřejnit do: 28.5.2021 10:20:12 Typ: Oznámení Původce: Obec Věcov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 111 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Věcov

Vyvěšeno od: 28.1.2021
Vyvěšeno do: 28.5.2021

Úřední deska – Věcov

Vyvěšeno od: 28.1.2021
Má být vyvěšeno do: 28.5.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 28.1.2021 10:20:12
Do: 28.5.2021 10:20:12

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.