iMunis eDeska

Věcov

Úřední deska – Stav k 18. 5. 2021 22:06:51

Nalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 18.5.2021 8:56:45

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu (nemá) Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Kr 21.4.2021 28.5.2021 21.4.2021 dokument PDF (65 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby MUNMNM/16887/2017-28 Veřejnoprávní smlouvy Městský úřad, NMNM-o 2.1.2018   2.1.2018 dokument PDF (1,1 MB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 1 (nemá) Rozpočtové opatření Mikroregion 5.5.2021 30.6.2022 5.5.2021 dokument MS Word (86 kB) Alternativní uložení
schválený závěrečný účet Mikrorwegionu Novoměstsko a účetní závěrky za 2019 ZU Mikr.NMNM/2019( Oznámení Mikroregion Novoměst 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2020 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Rozpočet Mikroregionu Novoměstsko na r. 2021 Mikr. NMNM 2021 Oznámení Mikroregion Novoměst 31.12.2020 31.1.2022 22.12.2020 dokument PDF (223 kB) Alternativní uložení
Rozpočt.opatření Mikroregionu Novoměstsko č. 4/2020 RO/NMNM/4/2020 Oznámení Mikroregion Novoměst 25.1.2021 25.1.2022 22.1.2021 dokument PDF (194 kB) Alternativní uložení
Veřejná vbyhláška MZ ČR - kůrovec MZ ČR - lesy Doruč. veř. vyhl. Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhkláška-opatření obecné povahy - kůrovec - odbor MZE ČR 17110/2020-MZE-1621 Oznámení Ministerstvo zeměděl 7.4.2020 31.12.2022 7.4.2020 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška MZe ČŔ - lesy a kůrovec OUVEC/676/20 Oznámení Ministerstvo zeměděl 29.7.2020 31.12.2022 29.7.2020 2 dokumenty
Rozpočtová opatření obce Věcov č. 12-2020 - dle RO k 30.12 RO/12/2020 - OU Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 28.1.2021 28.1.2022 28.1.2021 dokument PDF (650 kB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Věcov na 2020-2024 SVR/2020-2024 schvál Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 16.12.2019 31.1.2025 16.12.2019 dokument PDF (48 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 1/2021 ZO 2/2021 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 30.3.2021 31.1.2022 30.3.2021 dokument PDF (337 kB) Alternativní uložení
zpráva o výsledku hospodařní obce Věcov za rok 2019 - AUDIT - po schválení v ZU Audit za 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 17.6.2020 30.6.2021 17.6.2020 dokument PDF (1,7 MB) Alternativní uložení
Návrh závěrečného účtu obce Věcov za rok 2020 Závěrečný účet 2020 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 18.5.2021 7.6.2021 18.5.2021 3 dokumenty
Změna rozpočtu dle UZ RZ/2021/001 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 21.4.2021 31.1.2022 21.4.2021 dokument PDF (613 kB) Alternativní uložení
schválený závěrný účet obce Věcov za 2019 - po schválení v ZO schv. ZU/2019 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 17.6.2020 30.6.2021 17.6.2020 dokument MS Word (52 kB) Alternativní uložení
účetní závěrka obce Věcov za 2019 poo schválení v ZO UZ za 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 17.6.2020 30.6.2021 17.6.2020 14 dokumentů
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Věcov na r. 2021- 2025 St. výhl. rozp.2021- Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 17.12.2020 1.1.2026 16.12.2020 dokument PDF (49 kB) Alternativní uložení
Schválený rozpočet obce na rok 2021 - dle ZO 10/2020 dne 16.12.2020 Rozp.na 2021 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 17.12.2020 1.1.2022 16.12.2020 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 2/2021 ZO 3/2021 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 4.5.2021 31.1.2022 4.5.2021 dokument PDF (178 kB) Alternativní uložení
Plán nákladů a výnosů na r.2021 - rozpopčet pro ZŠ a MŠ Věcov RO-ZŠ na 2021 Rozp. a hosp. obce Obec Věcov 16.12.2020 31.12.2021 16.12.2020 dokument PDF (282 kB) Alternativní uložení
Návrh - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za 2019 - Obec Věcov CN - Kalkul za 2019 Oznámení Obec Věcov 20.5.2020 20.5.2021 1.1.2020 dokument PDF (61 kB) Alternativní uložení
Schválený poptaek za tzv. Skládkovné pro rok 2021 dle výpočtu -přílha č.1/2020 k OZV Popl. odpady na 2021 Oznámení Obec Věcov 17.12.2020 1.1.2022 16.12.2020 dokument PDF (60 kB) Alternativní uložení
Eko Kom - výkaz produkce odpadů obce Věcov za 4Q-2020 OU/Odp./4Q/2020 Oznámení Obec Věcov 28.1.2021 28.5.2021 28.1.2021 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Kalkulace cen pro vodné a stočné (nemá) Oznámení Obec Věcov 18.5.2021 31.5.2022 18.5.2021 dokument PDF (62 kB) Alternativní uložení
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí OUVEC/366/21 Dražební vyhlášky Soudní exekutor 26.4.2021 2.6.2021 26.4.2021 dokument PDF (340 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.